Praktiske oplysninger

VIGTIGT

Husk ordentligt fodtøj, når du skal ud at køre. Sko med høje hæle, eller uden hæleklapper samt træsko frarådes.

Afbud til køretimer skal ske senest dagen før, inden kl 12.00

Afbud til manøvrebane eller køreteknisk kursus skal ske senest 5 hverdage før.

Afbud til teoriprøve eller køreprøve skal ske mindst 7 hverdage før prøven.

Når du tilmeldes til teoriprøve eller køreprøve skal du selv sørge for at få besked på hvornår du skal til prøve.Enten ved at ringe eller møde op på køreskolen.

Du skal huske at medbringe logbog, ansøgning og pas til prøverne.

Din lægeerklæring er gyldig 3 mdr. før påtegning og 1 år efter påtegning

Teoriprøven gælder i et år.