Lovkrav

Der er forskellige lovkrav der skal opfyldes når man vil have et kørekort eller hvis man skal genehverve et mistet kørekort. På siderne herunder kan du læse mere om de specifikke krav hver type af kørekort.