Teoriprøven

TEORIPRØVE:

Inden du kan blive tilmeldt teoriprøve skal du:

1. Have gennemført de lovpligtige lektioner , både i teori og kørsel.

2. Aflevere lægeerklæring/incl foto.  Må ikke være over 3 mdr. gammel

3. Aflevere sygesikringsbevis eller kopi af denne.

4. Bevis for førstehjælpskursus  ( ikke en kopi).  Må ikke være over 1.år gammel

5. Hvis ikke dansk statsborger -opholdstilladelse.